Όροι Χρήσης

Εισαγωγή για Όροι Χρήσης

Ο χώρος προώθησης και προσφοράς προϊόντων με όνομα  www.getcoffee.gr (εφεξής<< Χώρος Προσφορών>>) έχει δημιουργηθεί από ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΚΟΥΦΑΚΗΣ ΤΟΥ ΧΡΗΣΤΟΥ (εφεξής <<Εταιρία>>)που εδρεύει στην Αθήνα  στην οδό Κερκύρας 2, Ν.Ιωνία τκ: 14235 με διακριτικό τίτλο GETCOFFEE και ΑΦΜ: 070882187. Αριθμός Γ.Ε.ΜΗ.:008296601000 και τηλέφωνο επικοινωνίας το 2167001723, email το infο(at)getcoffee.gr.

Πνευματικά δικαιώματα (Όροι Χρήσης)

Τα περιεχόμενα του ηλεκτρονικού καταστήματος: Όπως η επωνυμία, τα κείμενα, οι εικόνες, οι φωτογραφίες, τα γραφικά, τα σχέδια, οι διακριτικοί τίτλοι, τα σήματα κ.λπ. αποτελούν την πνευματική ιδιοκτησία της Εταιρίας και προστατεύονται κατά τις σχετικές διατάξεις του ελληνικού δικαίου, του ευρωπαϊκού δικαίου και των διεθνών συμβάσεων ή πνευματική ιδιοκτησία τρίτων για την οποία η Εταιρία έχει λάβει άδεια χρήσης για τις δικές της αποκλειστικά ανάγκες και για τη λειτουργία του ηλεκτρονικού καταστήματος. Απαγορεύεται ο οποιοσδήποτε να αντιγράφει, αναπαράγει, επανεκδίδει, διαδίδει, μεταδίδει ή με οποιονδήποτε άλλο τρόπο χρησιμοποιεί τα δεδομένα του ηλεκτρονικού καταστήματος σε αντίθεση με τους όρους χρήσης. Επιτρέπεται ύστερα από έγγραφη συναίνεση της ιδιοκτήτριας εταιρίας του ηλεκτρονικού καταστήματος.

Υπαναχώρηση – Πολιτική Επιστροφών (Όροι Χρήσης)

Ο καταναλωτής διαθέτει προθεσμία 14 ημερολογιακών ημερών για να υπαναχωρήσει από την εξ αποστάσεως σύμβαση χωρίς να αναφέρει τους λόγους. Χωρίς καμία επιβάρυνση εκτός από το άμεσο κόστος επιστροφής των αγαθών. Ο καταναλωτής επιστρέφει τα αγαθά χωρίς αδικαιολόγητη καθυστέρηση και οπωσδήποτε εντός 14 ημερολογιακών ημερών από την ημέρα κατά την οποία ανακοίνωσε στον προμηθευτή την απόφασή του να υπαναχωρήσει από τη σύμβαση. Την κατάσταση στην οποία παρέλαβε το προϊόν ή να ακυρώσει το κουπόνι του. Ακολούθως η Εταιρία θα επιστρέψει στον χρήστη/επισκέπτη τα χρήματα που αντιστοιχούν στην αξία του προϊόντος/κουπονιού ή προϊόντα ίσης αξίας κατόπιν τηλεφωνικής επικοινωνίας και συνεννοήσεως μαζί του. Σε περίπτωση που τα προϊόντα αυτά είναι μεγαλύτερης αξίας από ότι αυτά της επιστροφής, γίνεται αντίστοιχη συνεννόηση για την επιπλέον πληρωμή τους.

Ενώ ο χρήστης/επισκέπτης θα είναι υποχρεωμένος όπως επιστρέψει αντιστοίχως το προϊόν/κουπόνι, το οποίο και θα ακυρώνεται. Εάν ο προμηθευτής δεν έχει παράσχει στον καταναλωτή τις πληροφορίες σχετικά με το δικαίωμα υπαναχώρησης, η προθεσμία υπαναχώρησης λήγει 12 μήνες μετά το τέλος της αρχικής προθεσμίας υπαναχώρησης. Ενώ εάν ο προμηθευτής έχει παράσχει στον καταναλωτή τις πληροφορίες που προβλέπονται εντός των 12 αυτών μηνών, τότε η περίοδος υπαναχώρησης λήγει 14 ημερολογιακές ημέρες από την ημέρα που ο καταναλωτής λαμβάνει τις εν λόγω πληροφορίες.

Οι επιστροφές γίνονται δεκτές ως ανωτέρω, μόνο εφόσον τα προϊόντα που επιθυμείτε να επιστρέψετε βρίσκονται στην αρχική κατάσταση στην οποία τα παραλάβατε, χωρίς δηλαδή να έχουν κακοποιηθεί ή να έχει αλλοιωθεί η συσκευασία τους, συνοδευόμενα με την απόδειξη λιανικής πώλησης ή το τιμολόγιο.

Εκτός εάν προβλέπεται διαφορετικά, εγγύηση παρέχεται για τα προϊόντα του Χώρου Προσφορών σύμφωνα με τους ειδικότερους όρους και προϋποθέσεις που αναγράφονται στην δήλωση εγγύησης του προμηθευτή που εσωκλείεται σε κάθε συσκευασία προϊόντος. Ο χρόνος των εγγυήσεων δύναται μπορεί να αναθεωρηθεί από τον προμηθευτή, ωστόσο οποιαδήποτε τέτοια αλλαγή δεν θα επηρεάζει προϊόντα που παραγγέλθηκαν πριν από την ημερομηνία της αλλαγής αυτής.

Προσωπικά δεδομένα

Τυχόν δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα επισκεπτών και χρηστών του συγκεκριμένου διαδικτυακού τόπου τα οποία έχουν συλλεχθεί, μπορούν: Να διατηρηθούν σε αρχεία και να επεξεργαστούν στα πλαίσια της ορθής  λειτουργίας και βελτίωσης του.  Ο επισκέπτης διατηρεί το δικαίωμα ενημέρωσης, πρόσβασης και αντίρρησης στην περαιτέρω επεξεργασία σύμφωνα με τα άρθρα 12 και 13 του Ν. 2472/97 για την προστασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα.

Η εταιρεία μας, για να μπορεί να παρέχει την καλύτερη δυνατή ποιότητα υπηρεσιών στον καταναλωτή χρησιμοποιεί την υπηρεσία Skroutz Analytics. Μέσω της υπηρεσίας αυτής κοινοποιούνται ανώνυμα στατιστικά χρήσης στο Skroutz.gr, ενώ τα δεδομένα που λαμβάνονται μέσω αυτής της υπηρεσίας καλύπτονται από την πολιτική απορρήτου του Skroutz.gr, την οποία μπορείτε να βρείτε εδώ.

Πολιτική απορρήτου και προσωπικά δεδομένα

Για τη διαχείριση των προσωπικών σας δεδομένων, καθώς επίσης και για πληροφορίες σχετικά με την Πολιτική απορρήτου μας, παρακαλούμε μεταφερθείτε εδώ.

Σύνδεσμοι στο δικτυακό τόπο www.getcoffee.gr

Οι σύνδεσμοι (links) που περιέχονται στο ηλεκτρονικό κατάστημα και μεταφέρουν το χρήστη σε ιστοσελίδες τρίτων παρόχων, δεν μπορούν να ελεγχθούν με οποιονδήποτε τρόπο από την ιδιοκτήτρια εταιρία του eshop. Η εταιρία δεν φέρει καμία ευθύνη για το περιεχόμενο, την ακρίβεια, τη λειτουργία, τις μεταδόσεις, καθώς και για τυχόν μεταγενέστερες αλλαγές στις ιστοσελίδες αυτές. Δεν αναλαμβάνει ουδεμία ευθύνη για τα περιεχόμενα προσφορών τρίτων. Το γεγονός ότι αυτοί οι σύνδεσμοι  περιέχονται στο ηλεκτρονικό κατάστημα δεν υποδηλώνει ότι η εταιρία εγκρίνει ή αποδέχεται το περιεχόμενό τους.

Πολιτική διαχείρισης αιτιάσεων

Η Εταιρία με πρόθεση να βελτιώνει συνεχώς τις υπηρεσίες που παρέχει, ζητά από τους πελάτες της να ενημερώνουν εγγράφως σε περίπτωση που προκύψει το οποιοδήποτε παράπονο, έτσι ώστε να εντοπιστούν εγκαίρως πιθανές αδυναμίες και να αντιμετωπιστούν αποτελεσματικά. Είναι υποχρέωση μας και θα καταβάλλουμε κάθε δυνατή προσπάθεια για την άμεση, δίκαιη και αμερόληπτη διαχείριση των αιτιάσεων που θα μας αναφέρουν οι πελάτες μας, με σκοπό την διερεύνηση και επίλυση αυτών.

Όροι Χρήστη

Κάθε χρήστης της ιστοσελίδας συμφωνεί με τους Όρους Χρήσης και υποχρεούται να μη χρησιμοποιεί οποιοδήποτε στοιχείο, πληροφορία ή άλλο τι εκτίθεται ή πηγάζει ή συνθέτει αυτή, εμπιστευτικού ή μη, κρυμμένου ή φανερού χαρακτήρα, με κανένα τρόπο –ενδεικτικά με δημοσίευση, επέμβαση, (ανά)μετάδοση, αντιγραφή, μεταφορά δεδομένων, στοιχείων, μηνυμάτων, ιών, λογισμικού, υλικού, αρχείου κ.λπ.- για την τέλεση πράξεων, οι οποίες θα μπορούσαν να προκαλέσουν ή θα προκαλούσαν προσβολή, ζημία ή βλάβη περιουσιακών ή άλλων αγαθών ή δικαιωμάτων της Εταιρείας, ή οποιουδήποτε τρίτου, ή θα αποτελούσαν παραβίαση της ισχύουσας νομοθεσίας, ανεξαρτήτως υπαιτιότητας.

Τροποποίηση των Όρων Χρήσης

Η Εταιρία έχει το δικαίωμα να τροποποιεί τους Όρους Χρήσης και κάθε άλλο κανόνα που διέπει τη χρήση του Χώρου Προσφορών κατά την απόλυτη διακριτική της ευχέρεια. Η χρήση του Χώρου Προσφορών υπόκειται στους Όρους Χρήσης που ισχύουν τη στιγμή που γίνεται η χρήση. Ο χρήστης οφείλει περιοδικά να ελέγχει τους Όρους Χρήσης, ώστε να ενημερώνεται για το περιεχόμενό τους.

Εταιρική ευθύνη

Η Εταιρεία δεν ευθύνεται ως προς την επικαιρότητα, την ορθότητα, την πληρότητα των πληροφοριών που διακινούνται μέσω του ηλεκτρονικού καταστήματος. Αξιώσεις αποζημίωσης λόγω αστικής ευθύνης εναντίον της Εταιρείας, οι οποίες αφορούν σε υλικές ζημίες ή/και βλάβες που έχουν προκληθεί από τη χρήση ή τη μη χρήση των αναφερόμενων πληροφοριών ή/και τη χρήση ανακριβών και ελλιπών πληροφοριών, αποκλείονται γενικά, εφόσον δεν προβλέπεται από τη νομοθεσία σχετική υποχρέωση για κάλυψη αστικής ευθύνης. Επιφυλάσσεται η Εταιρεία ρητώς του δικαιώματος τροποποίησης, συμπλήρωσης ή διαγραφής τμημάτων των επιμέρους σελίδων ή στο σύνολο, ή της προσωρινής ή οριστικής διακοπής της δημοσίευσης χωρίς προειδοποίηση.