Προβολή όλων των 2 αποτελεσμάτων

Περιγραφή κατηγορίας

Βιολογικές – BIO κάψουλες καφέ nespresso συμβατές.

Βρείτε εδώ μεγάλη ποικιλία από BIO κάψουλες καφέ nespresso που περιέχουν βιολογικό καφέ από οργανικές φάρμες.

Το λογότυπο βιολογικής παραγωγής της ΕΕ παρέχει συνεκτική οπτική ταυτότητα στα βιολογικά προϊόντα που παράγονται στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Διευκολύνει τους καταναλωτές να αναγνωρίζουν τα βιολογικά προϊόντα και βοηθά τους γεωργούς να τα διαθέσουν στην αγορά σε ολόκληρη την ΕΕ.

Το λογότυπο βιολογικής παραγωγής μπορεί να χρησιμοποιείται μόνο για προϊόντα που έχουν πιστοποιηθεί ως βιολογικά από εξουσιοδοτημένη υπηρεσία ή φορέα ελέγχου. Αυτό σημαίνει ότι πληρούν αυστηρές προϋποθέσεις στον τρόπο παραγωγής, επεξεργασίας, μεταφοράς και αποθήκευσής τους. Το λογότυπο μπορεί να χρησιμοποιείται μόνο σε προϊόντα που περιέχουν τουλάχιστον 95 % βιολογικά συστατικά και τα οποία πληρούν περαιτέρω αυστηρές προϋποθέσεις για το υπόλοιπο 5 %. Το ίδιο συστατικό δεν μπορεί να περιέχεται και σε βιολογική και μη βιολογική μορφή.

Δίπλα στο λογότυπο βιολογικής παραγωγής της ΕΕ, πρέπει να εμφανίζεται ο κωδικός αριθμός του φορέα ελέγχου. Καθώς και ο τόπος εκτροφής των γεωργικών πρώτων υλών από τις οποίες αποτελείται το προϊόν.

Πότε χρησιμοποιείται το λογότυπο βιολογικής παραγωγής

Το λογότυπο είναι υποχρεωτικό για τα περισσότερα βιολογικά προϊόντα και πρέπει να εμφανίζεται σύμφωνα με ένα συγκεκριμένο σύνολο κανόνων. Αυτό γίνεται για να αποφεύγεται η σύγχυση των καταναλωτών, να διατηρείται η εμπιστοσύνη στα βιολογικά τρόφιμα και να υποστηρίζονται οι αρχές στα οικεία καθεστώτα επιθεώρησης.

Το λογότυπο πρέπει να χρησιμοποιείται από:

  • όλα τα προσυσκευασμένα τρόφιμα της ΕΕ που παράγονται και πωλούνται ως βιολογικά εντός της ΕΕ.

Επιπλέον, το λογότυπο μπορεί να χρησιμοποιείται προαιρετικά από:

  • εισαγόμενα προϊόντα τα οποία συμμορφώνονται με τους κανόνες της ΕΕ για την εισαγωγή βιολογικών προϊόντων·
  • μη προσυσκευασμένα βιολογικά προϊόντα·
  • βιολογικά προϊόντα της ΕΕ που διατίθενται σε αγορές τρίτων χωρών·
  • στο πλαίσιο ενημερωτικών εκστρατειών εκπαίδευσης του κοινού σχετικά με το σύστημα βιολογικής παραγωγής (εφόσον δεν είναι παραπλανητική ούτε χρησιμοποιείται για να υποδηλωθεί ότι ένα μη βιολογικό προϊόν πληροί τις απαιτήσεις ενός βιολογικού).

Το λογότυπο δεν μπορεί να χρησιμοποιείται για:

  • προϊόντα που περιέχουν λιγότερο από 95 % βιολογικά συστατικά·
  • επιχειρήσεις μαζικής εστίασης, όπως εστιατόρια ή νοσοκομεία·
  • προϊόντα που δεν εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής των βιολογικών κανόνων, όπως καλλυντικά ή προϊόντα κυνηγιού και αλιείας·
  • προϊόντα υπό «μετατροπή» (στα οποία έχουν εφαρμοστεί πρόσφατα βιολογικές μέθοδοι και ενδέχεται να περιέχουν ακόμη μη βιολογικές ουσίες στο έδαφος ή στη ζωική αλυσίδα).

Δείτε εδώ: Βιολογικές – BIO κάψουλες καφέ nespresso συμβατές.